EU

Otázka vystoupení členské země z Evropské unie už dnes není žádné sci-fi, jak se ještě před několika lety mohlo zdát. V několika zemích EU je pro vystoupení z tohoto svazku více než polovina občanů, což je případ i České republiky. Ta je v tomto ohledu v Evropě dokonce vysoce nadprůměrně euroskeptická. V některých průzkumech či anketách se pro vystoupení z EU vyslovuje až 80 procent občanů. Poté, co oficiální odchod z EU zahájila i Velká Británie (tzv. Brexit), můžeme navíc vidět, že tento proces je reálný a že jde o trend, kterým se bude Evropa ubírat.

Evropská unie dnes více škodí, než prospívá. Debaty, zda tomu tak bylo vždy a zda byla či nebyla myšlenka EU ve svých počátcích správná, jsou dnes zbytečné. EU v nynějším stavu je pro Českou republiku překážkou na cestě k rozvoji, nezávislosti a soběstačnosti. Pokud nám chce vnucovat euro a přerozdělovat migranty, za neuposlechnutí nařízení požadovat nehorázné pokuty, je lepší z ní vystoupit. Pokud po nás požaduje platit dluhy za jiné země, ztěžuje nám život svou byrokracií a importuje k nám pokřivené hodnoty a ideologie, je lepší z ní vystoupit. Pokud se k nám země bývalé patnáctky chovají pouze jako ke kolonii, která má zajistit odbyt jejich výrobků a nařizuje nám sankce vůči zemím, se kterými chceme obchodovat, je lepší z EU vystoupit.

Jak společná evropská měna (euro), tak společný evropský prostor (Schengen) se dnes ukazují nejen jako nefunkční, ale jako přežitek, ba dokonce příčina mnoha nynějších problémů (ekonomické krize, migrační krize, terorismu). Proto jsme striktně proti přijetí eura – znehodnotilo by úspory a důchody obyvatel ČR. Znemožnilo by nám ovládat svoji ekonomiku. Vedlo by ke krizi, jaká je v Řecku a dalších jižních zemích. Uchránit si korunu znamená uchránit si svobodu.

Naopak mnoho vnitřních problémů naší země by se dalo snadno a rychle vyřešit, kdyby si EU neuzurpovala právo členské země kárat, trestat a sankcionovat a v některých krocích jim dokonce i přímo bránit (Polsko, Maďarsko). Protože se EU v těchto svých kompetencích nejen nemírní, ale naopak je stále více rozšiřuje, je legitimní uvažovat o vystoupení země z tohoto svazku.

Aby se s takovým krokem mohl ztotožnit celý národ, je lepší o této otázce nechat rozhodnout ve všeobecném referendu. To ale musí proběhnout spravedlivým způsobem, kdy předcházející kampaň dá prostor oběma stranám. Tedy ne jako před 13 lety, kdy státní propaganda neumožnila kritikům evropské integrace představit voličům své argumenty proti vstupu do EU.

Nejaktuálnějším problémem současné EU je nelegální migrace, která představuje bezpečnostní, ekonomická a zdravotní rizika a import radikálního islámu, který do Evropy nepatří. Rozumní naopak chtějí chránit hranice České republiky a zcela odmítají migranty.

Otázka nelegální migrace a islámu v Evropě sama mluví proti myšlence Evropské unie. Do budoucna není možná spolupráce zemí, které na svém území migranty nemají a nechtějí, se zeměmi, kde se imigranti stávají (po několika generacích) většinovou společností a ovlivňují kulturu západních zemí. Proto EU tlačí na přerozdělování migrantů, což Rozumní odmítají. Do budoucna nezvladatelné množství nepůvodního obyvatelstva v západních zemích naznačuje, že západní členské státy EU půjdou odlišnou cestou, než středoevropské státy. Rozumní jsou naopak pro užší spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky, případně s Rakouskem a dalšími zeměmi, které zastávají protiimigrační politiku.