Školství

Rozumní jsou zásadně proti inkluzi. Máme kvalitní speciální pedagogy a speciální školy, proč rušit to, co fungovalo. NE korupci ve sportu. Je naopak potřeba podporovat pohybovou průpravu mládeže, která se díky chytrým telefonům stává čím dál pohodlnější a možná i hloupější. Peníze do amatérského sportu. Do bezedné díry profesionálního, hlavně kolektivního sportu – fotbalu a hokeje – další peníze nedávat. Naši reprezentanti se, ve srovnání s těmi zahraničními, nemohou rovnat nasazením pro věc. Je třeba už od dětství připravovat podporou talentovaných dětí i z chudších rodin, které nemají na drahé příspěvky, budoucí reprezentanty, kteří budou s nasazením hájit barvy své země a nebudou pouze pošilhávat po stále větším bohatství klubového fotbalu. V kultuře mládež vést k tomu, že máme na co navazovat. Podporovat talentované děti z chudších rodin i v oblasti kultury. Je potřeba vychovat nové osobnosti i mimo klany slavných rodin. Ve vědě se talent vždy prosadí. Výsledky na mezinárodním poli jsou.