Volební desatero

1. Stop nelegální imigraci. Odmítnutí vnucených kvót pro přerozdělování uprchlíků. Evropa se musí vrátit k původním hodnotám spolupráce rovnoprávných států. Obnovení práva veta pro všechny státy (tak jak tomu bylo před přijetím Lisabonské smlouvy). – více zde

2. Rodina se musí opět stát základem státu. Chceme, aby stát podporoval výchovu dětí a péči o ně, v prvé řadě oběma vlastními rodiči, a to i v případě, že se rodiče rozejdou. Jakákoliv náhradní péče je krajním, a zpravidla krátkodobým řešením. Odmítáme sociální experimenty ve výchově dětí. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo odpovědně vychoval děti a kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky. – více zde

3. Snížení platů všech ústavních činitelů včetně soudců o jednu třetinu. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců, jejich hmotná i trestněprávní odpovědnost za rozhodnutí. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období, hodnoceni podle zdárně ukončených případů. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak! Funkční a závazné obecné referendum, včetně rozhodnutí občanů o setrvání v EU, bez ohledu na počet účastnících se občanů. Z volebního zákona musí zmizet všechny uzavírací klauzule pro vstup stran do Parlamentu ČR. Propadání hlasů menších stran ve prospěch těch větších je nemorální a ničí demokracii v samotném zárodku. – více zde

4. Důkladný audit činností všech neziskovek. Pokud bude neziskovka prosazovat politický program, odříznout ji od veřejných (státních) peněz. Zákaz politických neziskovek většinově nebo zcela financovaných ze zahraničí. Naopak podpora těch neziskových organizací starajících se o postižené a seniory, podporujících drahou léčbu pacientů trpících závažnými chorobami, pečujících o opuštěná zvířata apod. Cílem není poškodit neziskový sektor, naopak sytém neziskových organizací se tím očistí od parazitů.  – více zde

5. Zrušení koncesionářských poplatků pro Český rozhlas a Českou televizi. Konec lží ve veřejném prostoru. Veřejnoprávní média zeštíhlit a nově stanovit způsob jejich řízení skutečně nezávislou radou, která zajistí objektivitu informací o domácích a zahraničních událostech. Nezávislost rady bude zajištěna losováním ze všech svéprávných občanů státu prostřednictvím jejich rodných čísel. – více zde

6. Pravidlo: Můj dům, můj hrad. Každý, kdo někoho nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Zachování našeho zákona o zbraních a střelivech, který je nejlepším v EU. Zbraně v rukou slušných lidí nejsou hrozbou, ba právě naopak, mohou zabránit teroristickým útokům. Financování a vyzbrojování ozbrojených složek musí být zaměřené na obranu vlastního území a jeho hranic. Podpořit výcvik a zabezpečení místních dobrovolnických jednotek. Žádná zahraniční vojska a instalace na našem území. – více zde

7. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin (lithium). Podporou ekologického zemědělství a drobného farmářství zamezit devastaci krajiny zemědělskými velkopodniky. Zelenou politiku vrátit tam, kam patří. Místo politických proklamací a rozhodnutí devastujících tradiční život obcí (např. bezzásahová zóna na Šumavě, příprava NP Křivoklátsko), rozumnými řešeními chránit přírodu ve shodě s životem obyvatel. – více zde

8. V péči o občana zajistit a financovat dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny. Zlepšit podmínky přípravy k atestaci pro mladé lékaře, aby neodcházeli do zahraničí. Zjednodušit mezioborové atestační řízení lékařů. Zdravotním sestrám a ostatnímu personálu vytvořit podmínky pro setrvání v zdravotnickém systému našeho státu. Jsme proti privatizaci nemocnic. Lidské zdraví musí zůstat nejvyšší hodnotou garantovanou státem. Rozumní jsou proti elektronickým receptům ve zdravotnictví. Zdravotní péči to nijak nezlepšuje a pro lékaře to znamená jen další administrativní zátěž. Už nyní v řadě obcí i měst chybějí lékaři, nařízené vydávání elektronických receptů od ledna může situaci ještě zhoršit v tom, že mnoho starších lékařů to přiměje k odchodu do penze. – více zde

9. Zrušit povinnou předškolní docházku. Zajistit návrat ke kvalitě našeho základního školství a k funkčnímu učňovskému školství. Stop nepromyšleným inovacím typu téměř povinné inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. Střední odborné a vyšší školství financovat v návaznosti na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Podpořit fyzickou zdatnost dětí a mládeže, zachování české kultury a národních tradic. Odmítnout působení multikulturních neziskovek na školách. – více zde

10. Povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Podpořit naše malé a střední podnikatele a živnostníky. Zrušit EET, kontrolní hlášení DPH a další byrokratickou zátěž pro malé živnostníky a podnikatele. Náš podnikatel nesmí být znevýhodňován ve srovnání se zahraničním. – více zde