Podpořte nás

Vážení přátelé, pokud nám chcete přispět dary na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zde je k dispozici transparentní účet: 2901125336/2010, vedený u Fio banky a který je výhradně určený pro dary (a příspěvky od státu, což v současné době v našem případě není aktuální). Pokud by dar byl 1000,- Kč a vyšší, je nutné zároveň s platbou vyplnit níže uvedený formulář a poslat na adresu ROZUMNÍ (Strana zdravého rozumu), Nerudova 253/11 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Posléze Vám jej námi podepsaný odešleme na Vaši adresu. Tento námi potvrzený formulář můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

– darovací smlouva (PDF formát) – ZDE

Váš dar přesuneme spolu s jinými dary do transparentního volebního účtu, ze kterého budeme financovat veškeré volební výdaje pro volby do PS P ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Nyní víc než kdy jindy potřebuje naše země Vaši podporu. Jedině tak lze čelit rozpouštění naší země a jejích tradic, bránit svobodu projevu a svobodu vlastnit prostředky pro vlastní obranu a ochranu a možnost je v souladu s platnými zákony této země pro ochranu svou a své rodiny použít proti agresorům, chránit bezpečnostní a snesitelnou finanční úroveň seniorů, dětí a zdravotně postižených, a bránit především suverenitu České republiky.

Rozumné je spojovat se pro dobrou věc. ROZUMNÍ na své kandidátní listině otevřeli možnost kandidovat členům těch stran, kterým leží na srdci budoucnost České republiky a jejich občanů a zároveň otevřít své kandidátní listiny i nezávislým kandidátům.