Hospodářství

V devadesátých letech jsme za hubičku prodali zahraničním firmám celá průmyslová odvětví. A ty je nechaly zkrachovat. Cukrovary atd. Další celá odvětví byla rozkradena bývalými funkcionáři firem. Na startu svobody jsme se mohli přirozenou iniciativou našich občanů – střední třídy, dostat mezi špičku industriálních zemí, takových, k jakým patřilo Československo za doby první republiky. Nestalo se tak. Přednost měli ti, co to s naší zemí a jejím lidem nemysleli dobře. Pohrdali námi, byli jsme malí „čecháčkové“, kteří se honili za drobky – malá privatizace, zatímco ti „chytří“ privatizovali formou zhasnutí světla velké firmy. Během historicky krátké chvíle bylo rozkradeno vše, co zde budovaly generace po staletí. Nyní nám nezbývá nic jiného než zachránit alespoň to, co zbylo. Nerostné bohatství – například lithium – musí zůstat v českých – státních – rukách. Rozumní iniciují zákon, který zakáže firmám působícím na území ČR, mít sídla v daňových rájích.

Dobrá je myšlenka „řídit stát jako firmu“ i „řídit stát jako obec“. Ovšem k tomu je třeba dodat ne tak, aby výsledek toho řízení šlo do firmy vlastní či peníze do kapes starostů. Nekonečnými dotacemi nalitými do firem, které jsou jakkoli spojené s politiky či odpovědnými úředníky ministerstev, krajů a obcí, se vysávají veřejné prostředky. Každý dobrý hospodář ví, kdy šetřit a kdy investovat. Finance musí řídit dobrý hospodář s čistým štítem, který bude myslet na blaho země a ne na blaho své vlastní či svých osobních známých. Rozumní takového odborníka mají. Ministr financí musí být někdo, kdo má zkušenosti s financováním několika firem. Nesmí to být nenasytný a necitlivý Harpagon, ale ani člověk, který hned po škole nastoupil do politiky a se skutečným životem a podnikáním nemá ty nejmenší zkušenosti. Takovéhoto kariérního politika kdekdo krásnými řečmi podvede a potom je z toho malér pro celý region.

Dotace z EU pokřivují rozvoj. Jsou nyní jakýmsi bičem na neposlušné státy a jejich občany. Jsou zdrojem korupčních jednání úředníků. Kolik nesmyslných projektů je opatřeno financováním z peněz EU. Přitom to jsou i peníze z našich zdrojů, které jsme poslali do společné kasy EU. Místo, aby se financovala oprava silnic nižších tříd, které mnohdy připomínají spíš oraniště, tak se financují nesmyslně umístěné rozhledny, z kterých není vidět nikam. To vše je ještě i ve své nesmyslnosti dobré.

Co je však zhoubné, jsou ta různá školení a kurzy pro různé i neziskové organizace a ekoteroristické spolky, které ve svém důsledku občanům ČR škodí. Místo, aby peníze z EU pomáhaly stavět silnice, dálnice a železniční koridory, tak mnohdy plynou zcela neúčelně do zbytečností a co je ještě horší, do kapes úředníků ROP a krajských politiků napříč politickým spektrem. Rozumní zruší ministerstvo pro místní rozvoj, které je pouze převodovou pákou penězovodu dotací z EU.