Zdravotnictví

Zjednodušit atestační řízení mladých lékařů a mezioborové starších lékařů. Platy sester a zdravotnického personálu zvýšit. Zvýšit platy nemocničních lékařů vzhledem k tomu, že nemocniční zařízení ze starých zemí EU dělají naprosto nemorální nábor mladých lékařů u nás, kteří místo aby nastoupili do českých nemocničních zařízení, tak okamžitě přecházejí do nemocnic v Německu, Rakousku a dalších zemí EU. Vzhledem k tomu, že lékařské vzdělávání je u nás bezplatné, je nutné zákonem tuto praxi omezit. Nemocnice v zahraničí budou muset za takového absolventa českému státu zaplatit školné. Máme vymyšlen způsob, jak to bezpečně zařídit, aniž by takovýto český student musel cokoliv platit. Tímto zákonem zajistíme lékařský dorost pro naše pacienty. Rozumní chtějí vrátit lékaře do každé střediskové obce.

Rozumní jsou proti elektronickým receptům ve zdravotnictví. Zdravotní péči to nijak nezlepšuje a pro lékaře to znamená jen další administrativní zátěž. Už nyní v řadě obcí i měst chybějí lékaři, nařízené vydávání elektronických receptů od ledna může situaci ještě zhoršit v tom, že mnoho starších lékařů to přiměje k odchodu do penze.